Tomaž Samec

First name: TOMAŽ

Last name: SAMEC

Position: Food Safety Specialist Adviser

e-mail: tomaz.samec@czs.si

Biography:

Address:

Slovenian Beekeepers Association, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica

Tel: +386 1 7296118, Fax: +386 40 43 65 17

Education:

2007: univ. dipl. inž. zoot.; University of Ljubljana, Biotechnical faculty

Research interests:

Advice to beekeepers in the areas of food safety and the acquisition of propolis. Conducting lectures, seminars for beekeepers, preparation of articles for beekeepers and others.

Relevant publications:

1. SAMEC, Tomaž. Tehnologija pridobivanja propolisa. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, jun. 2016, letn. 118, št. 6, str. 220-221. [COBISS.SI-ID 1024413519]

2. SAMEC, Tomaž. Testiranje različnih načinov načrtnega pridobivanja propolisa v letu 2014. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, jul.-avg. 2015, letn. 117, št. 7/8, str. 242-243, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024369231]

3. SAMEC, Tomaž. Izkušnje pri pridobivanju propolisa v letu 2013. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, jul.-avg. 2014, letn. 116, št. 7/8, str. 241-242, ilustr. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-W3Y8XXZE. [COBISS.SI-ID 1024353359]

4. SAMEC, Tomaž. Ali izvajamo osnovno odbiro v svojem čebelarstvu?. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, maj 2013, letn. 114, št. 5, str. 182. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-0JCA6MXI. [COBISS.SI-ID 1024311887]

5. SAMEC, Tomaž. Delo čebelarja v poletnih mesecih. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, jul-avg. 2013, letn. 114, št. 7/8, str. 260. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-UXN4MAJR. [COBISS.SI-ID 1024312143]

6. SAMEC, Tomaž. Pridobivanje propolisa. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, jun. 2013, letn. 115, št. 6, str. 197-198, ilustr. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-UCGVVNQO. [COBISS.SI-ID 1024311631]

7. SAMEC, Tomaž (avtor, fotograf). Svetovanje čebelarjem na terenu. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, dec. 2013, letn. 115, št. 12, str. 414, ilustr., jan. 2014, letn. 116, št. 1, str. 30. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-LIFVCAHK, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-6COZOTRT. [COBISS.SI-ID 1024348751]

8. SAMEC, Tomaž, AUGUŠTIN, Vladimir (avtor, fotograf). Čebelarjenje brez uporabe sredstev proti varozi. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, nov. 2012, letn. 114, št. 11, str. 349-350, ilustr. [COBISS.SI-ID 267964672]

9. KANDOLF BOROVŠAK, Andreja, SAMEC, Tomaž. Interna kontrola medu – nova pregledniška mreža. Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, sep. 2008, letn. 110, št. 9, str. 265-266, ilustr. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-HNHQKEUR. [COBISS.SI-ID 1024331343]

10. SAMEC, Tomaž. Način pridobivanja propolisa v AŽ panju = How to collect propolis from the AŽ hive. V: SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana (ur.). Zbornik referatov, 2. znanstveno posvetovanje o čebelah in čebelarstvu [tudi] Poklukarjevi dnevi, Ljubljana, 25. oktober 2016. Ljubljana: Slovensko akademsko čebelarsko društvo: Kmetijski inštitut Slovenije, 2016, str. 86-89, ilustr. http://www.kis.si/Poklukarjevi_dnevi_2016. [COBISS.SI-ID 1024414543]